Calendar activitati - ORA Locala (CFR)

vineri, 8 februarie 2013

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL RADIOCLUBULUI “RADU BRATU”
REGULAMENTUL
DE ORDINE INTERIOARA AL RADIOCLUBULUI “RADU BRATU”


1.      Reamintiti-va intotdeauna ca ati intrat in radioclub pe baza de vointa liber exprimata dupa consultarea STATUTULUI asociatiei , ceea ce face ca respectarea prevederilor prezentului regulament sa fie OBLIGATORIE pentru toti membrii sai, fara exceptie;

2.      Aderarea la club se face pe baza de CERERE TIP care devine valida dupa aprobarea in sedinta Consiliului Director cu unanimitate de voturi ale. Consiliul Director isi rezerva dreptul de a selecta noii membrii ai radioclubului;

3.      Taxa de inscriere in radioclub este de 100 lei RON ( 1.000.000 lei vechi );

4.      Cotizatia anuala  este de 100 lei RON  ;

5.      Neplata la timp sau deloc a cotizatiei timp de trei luni consecutive , in conditiile in care se repeta de cel putin 3 ori sau de 2 ori consecutiv, duce la EXCLUDEREA automata din radioclub fara posibilitatea de a va reinscrie;

6.      Plata cotizatiei lunare se poate face anticipat pe cate luni doriti sa o faceti;

7.      La intrarea in club membrii primesc automat o copie a STATUTULUI si a prezentului regulament de ordine interioara si trebuie sa depuneti o copie a autorizatiei de radioamator pe care o detineti si sa faceti dovada achitarii taxei de utilizare a spectrului radio catre A.N.C.O.M..;

8.      Toti membrii radioclubului primesc automat , in mod gratuit, o adresa de mail in formatul indicativ@krb.ro pe care vor primi automat toate informatiile referitor la desfasurarea activitatii radioclubului sau informatii private;

9.      Programul saptamanal al radioclubului este : MIERCURI 17.00-20.00; SIMBATA 10.00 – 13.00

10.  Statia radio poate fi operata de orice membru al radioclubului pe timpul programului stabilit;

11.  Statia radio poate fi operata in competitiile interne si internationale numai de membrii clubului stabiliti de Consiliul Director in baza strategiei de competitie si experientei operatorilor;

12.  Nu se pot achizitiona aparatura sau materiale de inventar decat dupa ce achizitia a fost aprobata in Consiliul Director, in limita sumelor stabilite si aprobate in Adunarea Generala.

13.  Eliberarea chitantelor fiscale catre membrii pentru incasarea taxei de membru si a cotizatiei lunare este obligatorie. Puteti refuza efectuarea unei plati daca nu se elibereaza pe loc chitanta fiscala;

14.  Toate propunerile, initiativele, sugestiile ce tin de buna desfasurare a activitatii radioclubului facute de membrii acestuia se vor discuta in sedinta lunara a Consiliului Director si hotararile vor fi comunicate initiatorilor prin corespondenta scrisa cu luare la cunostinta sub semnatura sau pe internet pe site-ul oficial al radioclubului;

15.  QSL-urile membrilor radioclubului sosite prin F.R.R. se pot ridica de la sediul in ritmicitatea sosirii pe diverse cai de la BU;

16.  In fiecare zi de miercuri la sediul radioclubului va fi un operator din membrii acestuia pentru preluarea si confirmarea QTC-ului. Operatorul se stabileste la propunerea Directorului executiv prin consultare cu vicepresedintele asociatiei;

17.  La sedintele ordinare ale Consiliului Director pot participa la cerere oricare din membrii radioclubului fara drept de vot in calitate de observatori;

18.  La retragerea din radioclub sumele subscrise nu se restituie;

19.  Daca ati operat statia de club in concurs, la terminarea acestuia aveti obligatia de a lasa curat             ( scrumiera curatata si spalata,  PET-uri aruncate, pahare de plastic, etc ).

Consiliul Director


        ( Aprobat in Adunarea Generala din 01.10.2005 )


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu